Odnawialne źródła energii sposobem na zdrowsze środowisko

Polskie społeczeństwo widzi coraz wyraźniej, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem. Dzięki działaniom mediów i organizacji proekologicznych, odpowiedniej edukacji już od przedszkola oraz wprowadzaniu coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów, zdecydowanie zwiększyła się świadomość społeczna dotycząca ekologii. Oczywiście, wiele jest jeszcze do zrobienia, co jakiś czas widzimy lub słyszymy o dzikich wysypiskach w lasach, paleniu śmieci w domowych piecach czy zakopywaniu niebezpiecznych substancji w ustronnych miejscach, ale możemy mieć nadzieję że nowe pokolenia będą przywiązywały coraz to większą wagę do życia w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej.

Gospodarstwa domowe i przemysł, pomimo stosowania wielu energooszczędnych rozwiązań, wciąż potrzebują niewyobrażalnych wręcz ilości energii, której wytworzenie wiąże się najczęściej z wykorzystaniem zasobów nieodnawialnych takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny. Ich wydobycie i eksploatacja wiążą się często z szkodami dla środowiska naturalnego.

Coraz więcej mówi się więc o temacie, jakim są odnawialne źródła energii, do których zaliczamy między innymi energię pozyskaną z słońca, wiatru czy wody. Modnym i często poruszanym tematem jest pobieranie energii z słońca, co umożliwiają panele słoneczne. Coraz częściej widzimy na dachach domów lub w ich pobliżu czarne, błyszczące konstrukcje – to właśnie instalacje fotowoltaiczne, które przy odpowiednim montażu i optymalnym promieniowaniu słonecznym, mogą produkować energię elektryczną przez cały rok.

Widzimy, więc że jest to rozwiązanie działające nie tylko na korzyść dla środowiska naturalnego, ale i naszych kieszeni. Niestety, aby cieszyć się niezależnością i darmowym prądem, najpierw musimy ponieść koszty i to spore. Oprócz kosztów samych paneli słonecznych, ponosimy jeszcze wydatki na instalację oraz montaż. Szacuje się, że inwestycja taka zwraca się dopiero po kilku dobrych latach.

Na szczęście rządzący wyszli na przeciw społecznym oczekiwaniom i uruchomiono Program Mój Prąd, który polega na dofinansowaniu do pięćdziesięciu procent kosztów mikroinstalacji paneli słonecznych, jednak nie więcej niż pięć tysięcy złotych. Program ten jest skierowany do osób fizycznych, a wniosek można złożyć przez internet albo dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.