Czy prąd musi być drogi?

Współcześnie świat zmierza do tego, aby przy produkcji prądu były wykorzystywane odnawialne źródła energii. Państwa UE chcą dojść do 2050 roku do neutralności klimatycznej, aby nie obciążać dodatkowo środowiska, a korzystać z dobrodziejstw świata natury poprzez wykorzystanie w produkcji prądu m. in. przez panele słoneczne, wiatraki, turbiny morskie itp. Czy odnawialne źródła energii są opłacalne […]

Odnawialne źródła energii sposobem na zdrowsze środowisko

Polskie społeczeństwo widzi coraz wyraźniej, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem. Dzięki działaniom mediów i organizacji proekologicznych, odpowiedniej edukacji już od przedszkola oraz wprowadzaniu coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów, zdecydowanie zwiększyła się świadomość społeczna dotycząca ekologii. Oczywiście, wiele jest jeszcze do zrobienia, co jakiś czas widzimy lub słyszymy o […]