Świetlna informacja przestrzenna

Dzięki dwóm niezależnym wyjściom analogowym i cyfrowym sterownik może niezależnie od sterowania oświetleniem przekazywać dodatkowe sygnały do lampy. Pozwala to na zintegrowanie oświetlenia ulicznego z systemem świetlnej informacji przestrzennej. 

Sterowanie Standardowe

Sterowanie oświetleniem zgodnie z ustalonymi godzinami dla okresu letniego i zimowego z możliwością ustalenia godzin nieaktywnych pomiędzy okresami włączonych lamp.

iBeacon

Włączenie oświetlenia może też być inicjowane poprzez detekcję określonego sygnału iBeacon.