Etapy świadczenia usługi

I. Audyt Oświetlenia

II. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne

 

Etap I. Audyt oświetlenia składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest analiza istniejącego systemu oświetlenia. Drugim etapem jest diagnoza, czyli określenie zasad działania przyszłego, zmodernizowanego Systemu, zwiększającego efektywność ekonomiczną instalacji – optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

W ramach audytu są badane:

  • Rodzaj posiadanej instalacji oświetleniowej.
  • Aktualne tryby pracy.
  • Aktualny poziom zużycia energii.
  • Założenia techniczne przyszłego Systemu.
  • Koszty modernizacji instalacji oświetleniowej.
  • Termin zwrotu inwestycji w postaci optymalizacji kosztów ponoszonych na energię elektryczną.

 

 

Etap II. W ramach usługi zostaną opracowane założenia ekonomiczne funkcjonowania zmodernizowanego Systemu. Opracowana zostanie umowa pomiędzy JST, a Wykonawcą, wraz całą dokumentacją zgodną z wymogami dla JST stawianymi przez ustawodawcę. Te działania polegać będą na realizacji dwóch działań.  

 

  • Opracowanie docelowego modelu ESCO (Energy Saving Company).
  • Przygotowanie dokumentacji, która w przypadku JST uwzględni ustawowe wymogi i ograniczenia.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments