Zalety

Główne zalety Systemów Inteligentnego Oświetlenia:

 

 • Inteligentna redukcja mocy na lampach.
 • W zależności od typu, przy dobrze zarządzanym systemie, można uzyskać nawet ponad 50% dodatkowych oszczędności
 • Grupowanie urządzeń
 • Możliwość automatyzacji sterowania poprzez tworzenie scenariuszy i makr w systemie. Warunki wykonania zadania są zależne od dowolnego używanego w systemie parametru tj. nasłonecznienia, obecności, temperatury i innych. 
 • Pełna kontrola nad mocą oraz czasem pracy każdej lampy indywidualnie.
 • Możliwość definiowania dowolnej ilości mierników mocy.
 • Archiwalne logi parametrów pracy urządzeń do wglądu w każdej chwili w postaci tabel i wykresów.
 • Generowanie raportów zużycia energii i oszczędności od początku zainstalowania systemu.
 • Tworzenie kopii zapasowych aktualnej konfiguracji systemu.
 • Definiowanie ostrzeżeń zależnych od dowolnego parametru, tj.: prawidłowa odpowiedź sterownika, nasłonecznienie, temperatura, zużycie energii, inne...
 • Wysyłanie wiadomości e-mail.
 • Zintegrowany monitoring IP.
 • System otwarty - możliwość integracji z rozwiązaniami istniejącymi na rynku.
 • Rozbudowa oprogramowania na życzenie klienta.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments (3)